Vastuullisempi kulutus tarvitsee arjen ymmärrystä

Vastuullisuuskeskustelu keskittyy usein tietoon ja sen jakamiseen. Tieto ei kuitenkaan yksin riitä muuttamaan kulutustapoja vastuullisempaan suuntaan. Jotta vastuullisemmat kulutusvalinnat jäävät osaksi arkea on ensin täytyttävä kolmen elementin. Ne ovat 1) materia ja sen saatavuus, 2) kompetenssi ja 3) merkitykset (ks. Shovein, Pantzarin & Watsonin 2012). Näiden lisäksi tarvitaan vielä historian ja arjen ymmärrystä. Kyseistä kolmijakoaContinue reading “Vastuullisempi kulutus tarvitsee arjen ymmärrystä”

Naisten muuttuva työpukeutuminen ja kriisit

Naisten työllistyminen kodin ulkopuolelle Monelle naiselle 1900-luvun alusta lähtien ensimmäinen ansiotyö kodin ulkopuolelta löytyi usein tehtaista. Kodin ulkopuolinen palkkatyö mahdollisti naisille pääsyn omaan rahaan kiinni ja lisäsi heidän omaa päätäntävaltaansa esimerkiksi vaatteiden kulutuksen osalta. Toisen maailmansodan aikaan useat naiset tekivät niitä töitä, joita miehet olivat ennen rintamalle menoa hoitaneet. Sotien jälkeen naisten työssäkäynti yleistyi entisestään,Continue reading “Naisten muuttuva työpukeutuminen ja kriisit”

Arkinen pukeutuminen ja kulutus tutkimuskohteina

Esittelen tässä tekstissä väitöskirjatutkimustani ja avaan sitä mitä, ketä, miksi sekä miten tutkin. Kerron myös, mitä hyötyä tutkimuksesta saadulla tiedolla on yhteiskunnallisesti. Ensin kuitenkin selitän lyhyesti mitä on etnologia ja mikä on etnografia,  jotka ovat alani peruskäsitteitä. Mitä on etnologia ja mikä on etnografia? Etnologia on tieteenala, jossa kiinnostus kohdistuu ihmisten ja yhteisöjen arkielämän kulttuuriinContinue reading “Arkinen pukeutuminen ja kulutus tutkimuskohteina”

Mitä tapahtui ennen kuin T-paita maksoi vain 9,99€? – Osa II

Edellisessä postauksessa esittelin vaatteen hinnan kehitystä ja siihen vaikuttaneita seikkoja 1800-luvulta 1970-luvulle asti. Osassa II nostan ensin esiin ostoskeskuksien, automarkettien ja kotimaisten ketjuliikkeiden aikakauden. Sen jälkeen käyn läpi myös sitä, miten skandinaaviset ja lopulta globaalit vaateketjut rantautuivat Suomeen. Entä mikä vaikutus on teknologian ja internetin kehityksellä vaatteiden kulutukseen? Autoilevat kaupunkilaiset avasivat kaupanalalle uusia mahdollisuuksia −Continue reading “Mitä tapahtui ennen kuin T-paita maksoi vain 9,99€? – Osa II”

Vaatteitako vain?

Vaatteitako vain? – blogi on pukeutumis- ja kulutustutkijan omien ajatusten ulostuontikanava.  Ensimmäisessä postauksessani haluan avata lyhyin ja keskenään hyvin erilaisin esimerkein sitä, miten pukeutuminen on materiaalisuuden lisäksi sosiaalista toimintaa, viestintää ja osa identiteettiä sekä heijastaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Aluksi lyhyt esittely itsestäni, tutkimusaiheesta ja etnologian alasta. Olen väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta, ja tutkimusalani on etnologia. TutkinContinue reading “Vaatteitako vain?”